Finansiell informasjon - Obligasjonslån

2018

Låneavtale og lånebeskrivelse NO0010821770 FRN Hemne Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2018/2023

2021

Låneavtale og lånebeskrivelse NO0011125585 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2021-2031