Finansiell informasjon - Obligasjonslån

2018

Låneavtale og lånebeskrivelse NO0010821770 FRN Hemne Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2018/2023

2021

Låneavtale og lånebeskrivelse NO0011125585 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2021-2031

2024

Låneavtale og lånebeskrivelse NO0013178715 FRN Trøndelag Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2024-2034

2024

Låneavtale og lånebeskrivelse NO0013209817 Trøndelag Sparebank Evigvarende fondsobligasjonslån 2024 - 2029