Hopp til innholdet

Styre og generalforsamling

Trøndelag Sparebank i Åfjord

Styret i Trøndelag Sparebank

Arnar Utseth Styreleder
Lars Bjørnar Lyngmo Nestleder
Hilde Nordløkken Styremedlem
Wenche Kristiansen Styremedlem
Fartein Kjørsvik Styremedlem
Randi Viken Styremedlem
Bente Kristin Børseth Aaknes Styremedlem, ansattes representant
Henry Sødahl Styremedlem, ansattes representant
Styrets sammensetning og oppgaver
Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av representantskapet, samt 2 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år av representantskapet.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

Representantskapet i Trøndelag Sparebank

Wenche Sundet Leder Innskyter
Oddlaug B. Brekken Nestleder Innskyter
Jan Hammerdal Medlem Innskyter
Svein Viggo Johansen Medlem Innskyter
Marit Haugsnes Kollmannskog Medlem Innskyter
Erling Iversen Medlem Innskyter
Espen Murvold Medlem Innskyter
Erik Snekvik Medlem Egenkapitalbeviseier
Hege Oddan Kalland Medlem Egenkapitalbeviseier
Per Arne Kaarstad Medlem Egenkapitalbeviseier
Kristin Furunes Strømskag Medlem Egenkapitalbeviseier
Nils Asle Dolmseth Medlem Egenkapitalbeviseier
Tone Foss Medlem Egenkapitalbeviseier
Vidar Daltveit Medlem Egenkapitalbeviseier
Torunn Butli Rømma Medlem Egenkapitalbeviseier
Geir Hansen Medlem Ansatte
Sandra O. Svanem Medlem Ansatte
Ingvill Hoås Butli Medlem Ansatte
Kari Vaagan Medlem Ansatte
Sigve Storvoll Medlem Ansatte
Representantskapets sammensetning
  • 7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne.
  • 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
  • 8 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne.