Hopp til innholdet

Bærekraft og samfunnsansvar

I Trøndelag Sparebank tar vi bærekraft på alvor.

Fyrtårnet på Sula

Bærekraft i Trøndelag Sparebank

Bærekraftig utvikling handler om å overlevere verden til neste generasjon, slik at de har de samme mulighetene som vi har i dag. Her kan du lese mer om hvordan vi i Trøndelag Sparebank jobber med bærekraft.

"En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov" (fra rapporten "Vår felles fremtid" utgitt i 1987 av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. I Trøndelag Sparebank tar vi dette samfunnsansvaret på alvor, og vil bidra til grønn omstilling.

Vi ønsker å bidra til grønn omstilling og startet i eget hus ved å etablere god miljøledelse i vår egen drift. Lokasjonene våre i Heim, Hitra, Frøya, Åfjord og Ørland er alle miljøfyrtårnsertifisert.

I høst 2023 arrangerte vi en intern klimakonkurranse for alle ansatte. Målet var å gi alle et forhold til hva vi enkelt kan gjøre i hverdagen for å redusere vårt klimaavtrykk. CO2-utslipp ble mer konkret for oss. Du kan lese mer om resultatene i vår uhøytidelige konkurranse her.

Miljøfyrtårn på Brekstad

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Endring starter innenfra. I tillegg til å tilby grønne produkter og oppfordre til bærekraftige tiltak eksternt, er det viktig for oss å gå frem som et godt eksempel for våre kunder og samarbeidspartnere. 

ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) er et verktøy for å evaluere bærekraftarbeidet i bedrifter. Det kan forstås som en evaluering av firmaets kollektive samvittighet for sosiale og miljømessige faktorer.

Via miljøfyrtårn har vi etablert gode rutiner for blant annet kildesortering, reisevaner (samkjøring der det er mulig, og bruk av elbil) og energieffektivisering av våre lokaler. Vi ønsker å bidra til et lavutslippssamfunn ved å tilby lavere renter for elbiler og boliger med energiklasse A og B. I tillegg har vi utstedt grønne obligasjoner og tatt opp grønne lån. 

Sosial bærekraft handler om å sikre at mennesker har et godt og rettferdig grunnlag for anstendig liv, menneskerettigheter i fokus. Som en stor arbeidsplass, ønsker vi å være en seriøs og trygg arbeidsgiver for våre ansatte.  Vi stiller krav og forventninger til våre leverandører og forretningspartnere knyttet til deres etiske retningslinjer og bærekraftig adferd. Du kan lese mer om dette i forbindelse med Åpenhetsloven.

 

Vi deler også ut betydelige midler tilbake til lokalsamfunnet gjennom sponsing og gavetildeling.

Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank har til sammen over 270 års erfaring med å være en viktig samfunnsaktør i sine lokalmiljøer som lokalbanker. Ved å drive med ansvarlig bankvirksomhet, har vi bidratt til økonomisk vekst ved å tilby finansiering og god rådgivning som sikrer økonomisk trygghet for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet. Vi har også støttet våre kunder i å ta bærekraftige valg når det gjelder investeringer og plasseringer.  I tillegg har vi bidratt med sponsormidler og gavetildelinger igjennom årenes løp. Vi har historisk sett vært gode på det, men skal fortsette arbeidet for å bli enda bedre. 

 

Les mer om arbeidet med økonomisk bærekraft i våre rapporter.