Hopp til innholdet

Sponsing og gaver

Tenker du å søke sponsing fra banken eller økonomisk støtte gjennom vårt gavefond? Da anbefaler vi deg å lese gjennom denne siden før du søker.

Vinnere av Scenen er din 2023

Nærhet gir muligheter

Hvert år er vi stolte av å kunne gi tilbake store summer til lokale lag, foreninger og kultur.

Trøndelag Sparebank er en bank i vekst, med seks kontor rundt om i fylket. En av våre grunnpilarer er at vi, uavhengig av vekst, skal fortsette å være sterkt lokalt forankret, og vi ønsker å behandle søknader fra alle lokasjoner på best mulig måte. Derfor har vi en markedsavdeling med plassansvarlige ved hvert kontor.

  • Ønsker du å søke sponsing fra banken er det viktig at du først leser våre retningslinjer for søknader. Søknader sendes til markedsavdelingen.
  • Søker du økonomisk støtte gjennom gavefondet gjøres dette også via skriftlig søknad til markedsavdelingen.
  • Din søknad vil bli behandlet fortløpende av mennesker med lokal tilhørighet og kunnskap.
  • Vi får inn mange søknader og gjør vårt beste i å fordele pengestøtten, men bærekrafttiltak og kulturaktiviteter for barn og unge i lokalsamfunnet vil bli prioritert.
Tips

Ikke vent med å sende inn søknad!

Vi behandler søknader samlet ca. hver 2 uke, så send inn så snart du har søknaden klar. Husk å lese retningslinjene!

Retningslinjer for søknader

Vi har som krav at våre sponsorobjekter har Trøndelag Sparebank som sin hovedbankforbindelse. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller hvor dette ikke er mulig, men dette er ytterst sjeldent.
Vi tillater ikke at våre sponsorobjekter også mottar sponsormidler fra andre konkurrerende virksomheter. Dette inkluderer virksomheter innen banktjenester, eiendomsmegling og regnskapsføring. I tilfeller hvor dette er uunngåelig er det sponsorobjektets plikt å informere banken om dette i forkant av samarbeidet.
Sponsing er en form for indirekte reklame, hvor banken knytter vårt merkenavn til noe vi ønsker å bli assosiert med. Det er derfor viktig at det presiseres i søknaden hva du som sponsorobjekt kan gjøre for å stille banken i et godt lys.

Vær så spesifikk du kan i sponsorsøknaden. Det er lettere for oss å vurdere og behandle søknaden raskt om vi har all relevant informasjon.

  • Få med nøyaktig hva pengene skal gå til.
  • Oppgi hvor mye penger det søkes om.
  • Husk å ha med kontonummer.
  • Motytelsen: Hva får banken igjen for summen vi betaler? Vær så spesikk som mulig.
  • Legg gjerne ved et budsjett for prosjektet.
For at søknaden din skal bli behandlet så raskt som mulig, må du passe på å sende den til riktig plass.
Alle søknader skal sendes til markedsavdelingen, hvor de blir vurdert fortløpende av mennesker med lokal tilhørighet og kunnskap.

Sparebankstiftelsene

Etter at Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank slo seg sammen til Trøndelag Sparebank, ble det opprettet stiftelser med eierskap i den nye banken. Disse stiftelsene kan disponere overskudd og dele ut gaver til allmennyttige formål i distriktene hvor "gammelpengene" kom fra. Stiftelsene fungerer som uavhengige entiteter, og har sine egne gaveutdelinger og frister.

Markedsavdelingen i Trøndelag Sparebank

Unni Rindal

Unni Rindal

Leder Privatmarked