Hopp til innholdet

Utbytte til EK-eierne

Informasjon om utbytte til egenkapitalbeviseierne i Trøndelag Sparebank.

Om utbetaling av utbytte

Melding om utbetaling finner du i nettbanken under Min oversikt - VPS Investortjenester - Postkasse. Beløpet godskrives bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen hvor egenkapitalbevisene er registrert. Det kan nevnes at utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler. Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens fremtidige resultat.

Informasjon om utbytte for 2023

Resultat etter tap og skatt for 2023 kr. 42.823.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 19.694.000,-
Overført til gavefondet kr. 2.000.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr. 15.619.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 5.510.000,-
Foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen.
Dette betyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2023 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 4,80 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 4,10,- i kontantutbytte
 • Kr. 0,70,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 4. april 2024.

Informasjon om utbytte for 2022

Resultat etter tap og skatt for 2022 kr. 37.131.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 25.472.000,-
Overført til gavefondet kr. 3.750.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr. 6.789.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 1.120.000,-
Foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen.
Dette betyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2022 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 9,17,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 8,26,- i kontantutbytte
 • Kr. 0,91,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 23. mars 2023.

Informasjon om utbytte for 2021

Resultat etter tap og skatt for 2021 kr.  38.149.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 28.756.000,-
Overført til gavefondet kr. 1.000.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr. 7.396.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 997.000,-
Foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen.
Dette betyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2021 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 9,76,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 9,00,- i kontantutbytte
 • Kr. 0,76,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 8. april 2022.

Informasjon om utbytte for 2020

Resultat etter tap og skatt for 2020 kr. 27.951.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 20.716.000,-
Overført til gavefondet kr. 750.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr. 5.800.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 685.000,-
Foreslått og enstemmig disponert slik av generalforsamlingen.
Dette betyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2020 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 7,41,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 7,00,- i kontantutbytte
 • Kr. 0,41,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 4. oktober 2021.

Informasjon om utbytte for 2019

Resultat etter tap og skatt for 2019 kr. 26.954.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 19.517.000,-
Overført til gavefondet kr. 1.750.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr. 4.974.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 713.000,-
Foreslått og enstemmig disponert slik av generalforsamlingen.
Dette betyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2019 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 7,03,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 6,15,- i kontantutbytte
 • Kr. 0,88,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 5. januar 2021.

Informasjon om utbytte for 2018

Resultat etter tap og skatt for 2018 kr. 22.334.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 18.301.000,-
Overført til gavefondet kr. 750.000,-
Avsatt til kontantutbytte kr. 2.640.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 643.000,-
Foreslått og enstemmig disponert slik av generalforsamlingen.
Dette betyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2018 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 8,21,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 6,60,- i kontantutbytte
 • Kr. 1,61,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 12. mars 2019.

Informasjon om utbytte for 2017

Resultat etter tap og skatt for 2017 kr. 21.168.000,-
Overført til sparebankens fond kr. 18.181.000,-
Overført til gavefondet kr. 750.000,-
Avsatt til kontantutbytte kr. 1.600.000,-
Overført til utjevningsfond kr. 637.000,-
Foreslått og enstemmig disponert slik av generalforsamlingen.
Dette btyr for egenkapitalbeviseierne:

For 2017 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 5,59,- pr. EK-bevis, som fordeler seg slik:

 • Kr. 4,00,- i kontantutbytte
 • Kr. 1,59,- til utjevningsfond

Kontantutbyttet utbetales 12. mars 2018.