Hopp til innholdet

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller eier av enkeltmannsforetak må du selv ta ansvar for egen pensjonssparing. Vi hjelper deg å finne den beste pensjonssparingen for deg og dine behov. 

Gode pensjonsløsninger for deg

Vi gjør det enklere for deg å velge riktig pensjonssparing. Rådgiverne våre bistår deg gjerne i prosessen og gir deg personlig rådgivning om sparing og pensjon.

Selvstendig næringsdrivende har to gode alternative måter å spare til pensjon på:

 • Opprette en innskuddspensjonsavtale på bedriften. (Eika Innskuddspensjon)
 • Starte en privat spareavtale i fond eller i IPS. (Individuell pensjonssparing)

Hva som lønner seg for den enkelte er avhengig av inntekten din, hvor mye du planlegger å spare,  og om du er villig til å binde opp kapitalen til pensjonsalder.

Generelt skiller vi på inntekt over og under 7,1 G. Dette tilsvarer grensen for pensjonsopptjening i Folketrygden.

Ved inntekt over dette nivået anbefaler vi Eika Innskuddspensjon fordi skattefordelene er gode. Hele det årlige sparebeløpet kan trekkes fra inntekten, slik at skattefradraget tilsvarer nivået på din marginal skattesats. Det betyr at du får tilbake opp mot halvparten av det du sparer på skatten.

Ved inntekt under 7,1 G vil pensjonssparing gjennom bedriften føre til redusert opptjening i Folketrygden. Da anbefaler vi heller å opprette en privat spareavtale i fond eller IPS.

 

Velg riktig pensjonssparing som selvstendig næringsdrivende

Tjener du mer enn 7,1 G, anbefaler vi at du finner en pensjonsløsning som sikrer at du får en god pensjon samtidig som den dekker eventuell sykdom og uførhet hvis noe skulle skje med deg. Eika Innskuddspensjon dekker dette, og ordningen er frivillig.

 • Du kan spare maks 7 % av lønnen din, mellom 7,1 G og 12 G.
 • Hvis du har ansatte i 75 % stilling eller mer, har du lov å spare mer.
 • Hvis du har ansatte som er eldre enn 20 år og som jobber mer enn 20 %, er du pålagt å spare til pensjon for dem også.
 • Du velger selv den pensjonsprofilen du ønsker.
 • Pensjonsinnskuddene og den avkastningen du får på disse, vil bli din fremtidige pensjon.
 • Du kan ta ut pensjonen tidligst fra du fyller 62 år.

Hvis du tjener mindre enn 7,1 G, vil en sparing i en innskuddspensjonsavtale redusere opptjeningen fra Folketrygden. Derfor bør du vurdere om sparing som privatperson kan være et bedre alternativ for deg:

 • Individuell pensjonssparing (IPS). Spar maks15 000 kr hvert år og få inntil 3 300 kr i skatteutsettelse. Du kan lese mer om IPS her.
 • Sparing i fond. Her kan du velge mellom ulike fond og sparemåter. Du kan lese mer om sparing i fond her.

Innskuddspensjon består av en sparedel og en forsikringsdel.

 • Innskuddspensjon: En innskuddspensjonsavtale for selvstendig næringsdrivende fungerer på samme måte som når en bedrift oppretter en tjenestepensjon for sine ansatte. Gjennom avtalen betaler du inn månedlige innskudd til din egen pensjonskonto. Innskuddene og avkastningen du oppnår, er det som vil utgjøre din fremtidige pensjon. Minste sparing er 2 %,  og høyeste er 7 % av næringsinntekt opp til 12 G.
 • Uføreforsikring: Uføreforsikring sikrer deg en bedre inntekt og fortsettelse av pensjonssparing hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør. Denne dekningen består av to deler:
 1. Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikring som følger med avtalen og sørger for at forsikringsselskapet overtar forpliktelsen til sparingen dersom du bli arbeidsufør.
 2. Uførepensjon er en valgfri tilleggsforsikring som sikrer deg bedre inntekt dersom du helt eller delvis må slutte å jobbe. Størrelsen på utbetalingen følger graden av uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Folketrygden. 

 

Du kan velge mellom følgende spareprofiler med Eika Innskuddspensjon:

 • Eika Pensjon 30: 30 % aksjefond, 70 % rentefond.
 • Eika Pensjon 55: 55 % aksjefond, 45 % rentefond.
 • Eika Pensjon 80: 80 % aksjefond, 20 % rentefond. 
 • Eika Pensjon 100: 100 % aksjefond.

Ved å ha innskuddspensjon gjennom banken din, blir pensjonsinnskuddet for dine ansatte investert i Eika-fond, satt sammen til ulike "pensjonsprofiler". Hver profil har ulik grad av risiko og avkastningspotensiale. Det er andelen aksjefond som bestemmer risikoen, jo høyere andel aksjer jo høyere forventet risiko og forventet avkastning.

De fleste velger Eika Pensjon 100 som oppstartsprofil for sine ansatte. Historisk har det lønt seg med høy andel aksjer når sparehorisonten er lang. Hver ansatt kan selv endre pensjonsprofilen sin hvis de ønsker en annen risiko enn den bedriften har valgt. Aksjeandelen trappes automatisk ned til Eika Pensjon 30 fra alder 57-67 år.

Kontakt oss om pensjon

Bente Aaknes

Bente Kristin Børseth Aaknes

Kunderådgiver Bedriftsmarked

Einar Ola Selnes

Einar Ola Selnes

Kunderådgiver Bedriftsmarked / Landbruk

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du avtale et møte med oss.

Informasjonen ovenfor er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Ønsker du å vite mer om innskuddspensjon og fondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning, ta kontakt med din lokale Eika-bank for personlig rådgivning. Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Informasjon om fondenes kostnader finner du her.