Hopp til innholdet
Tor, Marianne og May Helen
Bærekraft

Åpenhet i Trøndelag Sparebank

Trøndelag Sparebank er underlagt åpenhetsloven og har som ønske å ta en tydelig rolle i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål 8, som handler om å fremme anstendig arbeid og bærekraftig økonomisk vekst.

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven har som mål å sikre allmennheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på dette området. 

 

Som bank har vi et ansvar for å drive god og ansvarlig drift i henhold til åpenhetsloven. I tillegg er vi forpliktet til å ha god oversikt over leverandørkjeden vår og våre forretningspartnere.

 

Her finner dere styrets redegjørelse som forklarer hvordan Trøndelag Sparebank er organisert, hvilke produkter og tjenester vi leverer, hvilke markeder vi opererer i, hvordan vi arbeider med medmenneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, hvilke negative risikoer vi har identifisert, beskrivelse av tiltak og beskrivelse av arbeidet videre.  

 

Trøndelag Sparebank jobber kontinuerlig med åpenhetsloven og dets forpliktelser, definerer hvem som er vesentlige leverandører og forretningspartnere, identifiserer risiko og gjør tiltak deretter. 

Ved ønske om ytterligere informasjon eller ved spørsmål, kan vi kontaktes på epostadressen aapenhet@trondelagsparebank.no