Hopp til innholdet
To damer som jobber i blomsterbutikk

Næringsforsikring
 • Ansvar- og rettshjelpsforsikring
 • Markedets beste dekninger for eiendeler og avbrudd
 • Erstatning om bedriften din blir utsatt for lovbrudd

Hva er næringsforsikring?

Næringsforsikringen vår kan skreddersys for alle bedrifter.

Dette dekker forsikringen

 • Brann- vann og innbruddskader
 • Andre plutselige og uforutsette skader
 • Avbrudd i driften i inntil 18 måneder
 • Bedrifts- og produktansvar om det skjer på personer eller eiendeler
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler eller lignende
 • Rydningsutgifter etter skade
 • Lagring og destruksjon av miljøfiendlig avfall etter skade
 • Skader på vinduer og skilt
 • Underslag, bedrageri og lignende
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp

Visste du at?

13 % har opplevd forsøk på datainnbrudd eller hacking.

Spørsmål og svar om næringsforsikring?

Næringsforsikring dekker blant annet maskiner, inventar, råvarer, halvfabrikata, ferdige varer og driftsmaterialer. Forsikringen kan også inkludere avbruddstap, ansvarsforsikring, rettshjelp og kostnader for rydding etter skade.
Avbruddstap dekker tap ved stans eller innskrenkning i driften på grunn av erstatningsmessig tingskade på forsikringsstedet. Med andre ord at arbeidet stopper fordi noe blir skadet. Dekningen gjelder i inntil 24 måneder fra skaden inntraff og kan også dekke midlertidige skadeforebyggende tiltak.
Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som innehaver av den forsikrede virksomheten kan pådra seg. Dette inkluderer også rettshjelp for tvister som er knyttet til virksomheten.
Kriminalitetsforsikringen dekker tap som følge av underslag, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk begått av ansatte eller tredjepersoner. Erstatningen er begrenset til kr 1 000 000 per skadetilfelle.

Snakk med en av rådgiverne våre om næringsforsikring

Arve Hasselvold

Arve Hasselvold

Kunderådgiver Forsikring

Einar Ola Selnes

Einar Ola Selnes

Kunderådgiver Bedriftsmarked / Landbruk

Endre Johnny Stormo

Endre Johnny Stormo

Kunderådgiver Forsikring