Hopp til innholdet
Pensjon

Sparetips for deg som snart er pensjonist

Som godt voksen er pensjonssparing en viktig del av din økonomiske fremtid. Her er noen praktiske råd for deg som er over 60 år.

Få oversikt over pensjonsordningene dine

Det er viktig å få en fullstendig oversikt over pensjonssparingen din. Det inkluderer Folketrygden, pensjon fra tidligere og nåværende arbeidsgiver, og eventuelle private spareordninger. Dette vil gjøre det enklere å finne ut hvor mye ekstra du bør spare selv frem til du går av med pensjon.

Reduser risikoen

Nå kan det være lurt å beskytte sparingen din mot unødvendig risiko. Reduser risikofylte investeringer som aksjer, og flytt pengene til mer stabile alternativer som obligasjoner, pengemarkedsfond eller en sparekonto. Dette bidrar til å bevare kapitalen din og minimere risikoen for store tap rett før pensjonering.

Fortsett å jobbe hvis mulig

Hvis helsen og situasjonen tillater det, sjekk om du har mulighet til å fortsette i arbeidslivet litt lenger. Selv noen få ekstra år i arbeid kan gi betydelig ekstra sparing og redusere perioden du er avhengig av pensjonsinntektene dine.

Tenk gjennom uttak av pensjon

Ved å utsette pensjonsuttaket fra Folketrygden kan du øke den årlige pensjonsutbetalingen. Det kan også være fordelaktig å ta ut private pensjonsmidler først, mens du lar tjenestepensjonen vokse.

Betal ned gjeld

Prioriter å nedbetale gjeld, spesielt boliglån og kredittgjeld med høy rente. Å gå inn i pensjonisttilværelsen med minst mulig gjeld reduserer de faste utgiftene dine og gir deg større økonomisk frihet.

Sjekk skattefordeler

Vær oppmerksom på skattefordelene ved pensjonssparing. Dette kan inkludere fradrag for innskudd til individuell pensjonssparing (IPS) og skattefritak for avkastning innenfor aksjesparekonto (ASK). Bruk disse mulighetene hvis du har mulighet.

Rådgivning

Book møte og få personlig rådgivning og gode råd om pensjonen din, så hjelper vi deg med å lage en konkret plan for de siste årene før pensjonering og hvordan du best kan forvalte pensjonssparingen din

Aktuelt om pensjon

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.