Eika Spar

Eika Spar

Fondet passer for deg som ønsker å spare langsiktig i et bredt og variert utvalg av sektorer der mange av selskapene opererer globalt, ønsker å spare i varierte geografiske områder med hovedvekt i Norge og som har en langsiktig tidshorisont på sparingen.

Justering av den geografiske sammensetningen i mandatet til Eika Spar 

Eika Spar har i dag en geografisk fordeling på sine investeringer fordelt mellom Norge (50 %), Norden (12,5 %) og Global (37,5 %). Fra og med mandag 2.oktober 2023 er fondets investeringer justert slik at fondet heretter vil søke å ha en lik fordeling pr marked.  

Det betyr at andelen av fondets investeringer i Norge og Global når ned, mens den nordiske andelen går opp.  

Den nye fordelingen vil se slik ut: 

 • Norge 33,3 %
 • Norden 33,3 %
 • Global 33,3 %  

Hvorfor gjør vi dette?  

Vi ønsker at Eika Spar skal ha en bred geografisk diversifisering. Ved å jevne ut fordelingen på de tre markedene, spres risikoen i fondet ytterligere på kryss av sektorer og land.  
Ved å ha en større andel i Norden og en lavere andel i Norge, får vi større fleksibilitet i investeringene, mer kostnadseffektiv forvaltning og en bedre spredning av risikoen i fondet.  
 
For å reflektere den nye geografiske diversifiseringen vil fondet fremover måles mot en sammensatt indeks bestående av:  

 • Global indeks: 33,33% MSCI World NTR USD (omregnet til norske kroner)  
 • Nordisk indeks: 33.33% VINX Benchmark Cap NR NOK  
 • Norsk indeks: 33,33% OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK  

For ordens skyld understreker vi at ovennevnte endring ikke innebærer endringer i fondets vedtekter. Den geografiske sammensetningen er angitt i prospektet.  
 
Har du spørsmål til ovennevnte, er du velkommen til å ta kontakt med oss på fond@eika.no

Markedskommentar fra forvalterne

Resultater:

Eika Spar hadde i august en positiv avkastning på +1,45. Resultatet er -0,32% lavere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 1,82%. Fondet hittil i år har en positiv avkastning på 12,83%, noe som er -2,66% lavere enn referanseindeksen som endte opp 15,49%.

Indeksen er 50% OSEBX og 50% MSCI World, mens Eika Norge følger OSEFX. Største forskjellen er at Equinor veier 25% i BX og 9% i FX.

Markedsutvikling:

I det norske markedet markerte august måned siste runde med rapportering av tall for årets andre kvartal med sjømatsektoren i spissen. På grunn av en varm sommer, var det ventet mye problematikk knyttet til lakselus og slakt på lavere vekt. Dette skyldes at lus trives bedre i varmere klima og at fisken svømmer ned i kaldere vann når overflatetemperaturen stiger, noe som gjør det vanskelig å fore fisken. I tillegg var det ventet svake marginer på slaktevolumet grunnet høye kostnader for for.

I august har frykt for veksten i Kina vært et tema viet mye oppmerksomhet. Den kinesiske økonomiske nedgangen er drevet av svekket industriproduksjon, spesielt relatert til eiendom. Investorer begynner nå derimot å frykte at nedgangen også skal spre seg til andre deler av økonomien, slik som bank, tjeneste og konsum. I slutten av august deltok forvalterne av Eika Norden på et større investorseminar i Stockholm hvor vi hadde møter med en rekke av de største nordiske industriselskapene. Gjennomgående temaer for møtene var Kina, og vi er av den oppfatningen at svekkelsen i Kina bare delvis er reflektert i analytikeres inntjeningsestimatene til selskaper. Vi tar konsekvens av denne vurderingen i porteføljen og har redusert posisjonering mot selskaper med høy Kina eksponering.  

Hvordan ser det globale markedet ut?

 • Etter en sterk aksjemarkedsoppgang i juni og juli var avkastningen i august mer avdempet.
 • Inflasjonstakten i USA fortsatte å falle samtidig som makroøkonomiske størrelser indikerer at amerikansk økonomi fortsatt er sterk.
 • Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt selv om det nå er indikasjoner på at antall ledige stillinger per arbeidssøker begynner å falle litt tilbake.
 • Oppdaterte arbeidsledighetstall viser også at arbeidsledigheten er i ferd med å øke noe.
 • Den amerikanske sentralbanken (FED) signaliserte at renten vil bli liggende på et høyt nivå frem mot sommeren 2024 men at eventuelle ytterligere renteøkninger er avhengig av hvordan inflasjonen og den generelle makroøkonomiske utviklingen blir fremover.
 • Markedsrentene priser inn at man nå nærmer seg slutten på renteøknings-sykelen hvor rentene kommer til å bli liggende høye frem til midten av 2024.  

 

Eika Spar er et aksjefond som består av 33,3 % norske aksjer, 33,3 % globale aksjer og 33,3 % nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

 

Litt mer om hvordan det gikk med fondet sist måned

Litt mer om Eika Spar

Lurer du på hvordan det går med andre Eika-fond?

Her kan du holde deg oppdatert!