Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i august en positiv avkastning på 0,31%. Resultatet er 0,84% bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned 0,53%.

Markedsutvikling:

Den amerikanske sentralbanken (FED) signaliserte at renten vil bli liggende på et høyt nivå frem mot sommeren 2024. Til tross for en fallende inflasjonstakt holdes det amerikanske aksjemarkedet seg godt på ryggen av forventet bedring i makroøkonomiske størrelser.

I det norske markedet markerte august måned siste runde med rapportering av tall for årets andre kvartal med sjømatsektoren i spissen. På grunn av en varm sommer, var det ventet mye problematikk knyttet til lakselus og slakt på lavere vekt. Dette skyldes at lus trives bedre i varmere klima og at fisken svømmer ned i kaldere vann når overflatetemperaturen stiger, noe som gjør det vanskelig å fore fisken. I tillegg var det ventet svake marginer på slaktevolumet grunnet høye kostnader for for.

De norske selskapene, med unntak av Bakkafrost, leverte likevel bedre enn ventet. Salmar og Mowi endte henholdsvis opp 10,21% og 7,51% i august måned. På den andre siden endte Bakkafrost ned 7,65% grunnet stadige marinbiologiske utfordringer i Skottland.

I august steg gassprisen (TTF) opp med 53% på det meste, på grunn av rykter om streik i Australia. Til tross for at forventet gasspris de neste årene står uendret, endte dagens gasspris (spot) opp 19% i august. Til tross for uendret prisforventning i fremtiden begynte markedet likevel å frykte for høye gasspriser inn mot vinteren og gasskjempen, Equinor, endte opp 8,54% i august måned.

 
 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.