Hopp til innholdet

Spørsmål og svar om betalingsforsikring

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om betalingsforsikring

Ofte stilte spørsmål

Betalingsforsikring er en forsikring som dekker ditt månedlige terminbeløp på lånet ditt dersom du skulle bli arbeidsledig/ permittert, sykmeldt, innlagt på sykehus eller opplever samlivsbrudd. I tillegg dekker forsikringen utestående restgjeld på ditt lån ved dødsfall.
Du kan kjøpe forsikringen samtidig som du tar opp lånet eller på et lån som du allerede har. Dette gjør du enkelt ved å logge inn i mobil- og nettbanken og finne oversikten over ditt lån og alle lånetjenester.

Forsikringen består av 5 dekninger:

  • Livsforsikring
  • Dekning mot arbeidsledighet og permittering (denne dekningen gjelder kun fast ansatte)
  • Sykehusinnleggelse (denne dekningen gjelder kun selvstendig næringsdrivende)
  • Dekning ved sykmelding
  • Dekning ved samlivsbrudd

Forsikringen dekker inntil 15.000 kr per måned i inntil 12 måneder per skadetilfelle for hhv ufrivillig arbeidsledighet/permittering, sykmelding og sykehusinnleggelse. For samlivsbrudd dekkes 50 % av månedlig terminbeløp i 3 måneder, og utbetales som en engangserstatning. Ved dødsfall dekkes restgjeld inntil 750.000 kr.

For en mer utfyllende beskrivelse av dekningsomfang og unntak se vår produktinformasjon betalingsforsikring.

Du som har et lån i Eika Kredittbank kan kjøpe denne forsikringen. I tillegg må du kunne bekrefte at du:

  • Er fast ansatt i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende.
  • Ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og mottar ikke sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning.
  • Ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller varsel om permittering er gitt, eller burde ha grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid.
Forsikringen gjelder fra den dato du kjøpte forsikringen forutsatt at ditt lån er utbetalt, og forutsatt at første premietermin på forsikringen er betalt. Forsikringens startdato vil også framgå av ditt forsikringsbevis.
Du får forsikringsbevis, opplysninger om forsikringsproduktet og fullstendige forsikringsvilkår fra oss når du kjøper forsikringen.
Pris på betalingsforsikringen regnes som en prosentsats av ditt månedlige terminbeløp og utgjør 7,9 %. Eksempelvis, hvis ditt månedlige terminbeløp utgjør 1 000 kroner vil forsikringspremien være på 79 kr per måned.
Forsikringspremien betales sammen med lånet hvert måned.
Hvis du ikke betaler premien vil forsikringen opphøre. Forsikringen opphører 14 dager etter at du har mottatt et purrevarsel fra oss.
Eika Kredittbank beregner en forholdsmessig andel av premien fra selskapet (for tiden 58 %) for formidling, gjennomføring og forvaltning av forsikringsavtalen. Dette skal dekke kostnader for formidling, gjennomføring, fortjeneste samt forvaltning av forsikringsavtalen.
Du kan når som helst si opp forsikringen ved å logge inn i mobil- og nettbanken og gå til lånetjenestene tilknyttet ditt lån.
De første 14 dagene etter kjøp kalles angrerettperiode. Dersom du har innbetalt premie i denne perioden, vil du få refundert premien fra oss. Last ned og fyll ut angrerettskjema og send til oss på kredittbank@eika.no.
Du kan melde skade direkte til skadebehandler ved å følge denne linken. Skadebehandler er Crawford & Company, og kan kontaktes på telefon 67 55 25 00 eller e-post: company@crawco.no.
De viktigste begrensningene finner du i vår produktinformasjon for betalingsforsikring. Det er også en karensperiode på de ulike forsikringsdekningene. Karensperiode er tiden som må gå før du kan rette et krav om forsikringserstatning. I tillegg har du en egenandelsperiode som gjelder fra dagen du kan rette et krav om erstatning. Karensperioden er 30 dager for hhv sykmelding og sykehusinnleggelse, og 90 dager for hhv. ufrivillig arbeidsledighet og samlivsbrudd. Ved dødsfall er det verken karens- eller egenandelsperiode.
Erstatningsubetalinger blir utbetalt fra forsikringselskapet til Eika Kredittbank AS for kreditering av ditt lån.
Forsikringsvilkår finner du her.