Hopp til innholdet

Fremtidsfullmakt
  • Vi lagrer dokumentene for deg
  • Alt blir kvalitetssjekket av advokat
  • Fast pris. Ingen skjulte kostnader

Ta valget mens du kan

Bestem hvem som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv. 

En fremtidsfullmakt gjør at du selv kan velge hvem som kan ta avgjørelser på dine vegne, hvis du en gang skulle bli dement eller bli for syk til å kunne bestemme selv.

Mange ønsker å beskrive personlige ønsker for fremtiden, og at noen nære skal ta beslutningene for deg. Det gir fremtidsfullmakten hos Justify deg muligheten til.

Tjenesten leveres av Justify AS

For henvendelser og support, ta kontakt med Justify

Priser og vilkår for fremtidsfullmakt

Opprette fremtidsfullmakt kr 2 990
Opprette gjensidig fremtidsfullmakt * kr 3 490
Kvalitetssikring av advokat Inkludert
Forsendelse med pakkesporing Inkludert
Endring av fremtidsfullmakten Gratis i 12 måneder
Sikker lagring av dokumentene Livet ut
Tilgang og veiledning for fullmektigene Inkludert
Gjensidig fremtidsfullmakt? 
* Gjelder felles for deg og din partner

Spørsmål og svar om fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme hvem som skal ta avgjørelser på dine vegne eller representere deg hvis du ikke selv kan gjøre dette, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. De du utpeker som fullmektige vil da forvalte verdiene dine etter nærmere angitte ønsker fra deg. 

Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.
En fremtidsfullmakt er en fullmakt til å representere deg når du ikke lenger er i stand til det selv. Du bør derfor tenke nøye gjennom hvem som bør representere deg. Det er viktig at du har tillit til den som får fullmakt, og at du kan stole på at dine interesser blir ivaretatt.

For å unngå senere konflikter og mistillit fra familiemedlemmer er det lurt å diskutere innholdet i fremtidsfullmakten og hvem som bør oppnevnes som fullmektig med dine nærmeste.

Husk at en fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du er i stand til å ivareta egne interesser.
Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.
Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere.

Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov. Du kan lage en fremtidsfullmakt alene eller sammen med din partner.
Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.
En fremtidsfullmakt gjelder når du er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Andre juridiske tjenester vi tilbyr

Skjermbilde av behovskartlegger

Usikker på hva du trenger?

Svar på noen enkle spørsmål i behovskartleggeren og finn ut hvilke produkt som er mest aktuelle for deg.