Hopp til innholdet

Meld skade liv og helse

Helseforsikring og hjelp til behandling hos Falck Helse

Falck Helseformidling er vår samarbeidspartner og står for skadebehandling på helseforsikringen. De kan hjelpe deg med medisinske- og fysikalske tjenester, psykologbistand, og videolege via KRY. Kontakt Falck Helseformidling på telefon: 21 89 75 35.

Barneforsikring

Dersom barnet ditt er rammet av sykdom eller skade kan du melde krav om erstatning under barneforsikringen her. Ønsker du veiledning kan du kontakte oss på telefon 62 51 83 89.

Uførhet, kritisk sykdom eller dødsfall

Her kan du melde krav under dekningene uførekapital, uførerente, uførepensjon, kritisk sykdom og dødsfallskapital. Ønsker du veiledning kan du kontakte oss på telefon 62 51 83 89.

Personskade ved ulykke

Har du eller andre du har forsikret vært utsatt for en ulykke som har medført personskade, kan du melde om skaden her. Ønsker du veiledning kan du kontakte oss på telefon 62 51 73 42.

Personskade ved trafikkulykke

Har du vært utsatt for en trafikkulykke som har medført personskade, kan du melde skaden under kjøretøy dersom bilen er forsikret hos oss. Er kjøretøyet forsikret i et annet forsikringsforetak, må du melde skaden der. I tillegg kan du melde skaden til oss under “Personskade ved ulykke”. Ønsker du veiledning kan du kontakte oss på telefon 62 51 73 68.

Yrkesskade eller yrkessykdom

For å melde yrkesskade eller yrkessykdom må du skrive ut skademelding. Skademeldingen skal fylles ut og signeres av arbeidsgiver og den ansatte i fellesskap. Utfylt skademelding legges ved når du logger inn og melder skade eller sendes per post til: Eika Forsikring, Postboks 332, 2317 Hamar. Trenger du hjelp, kan du kontakte oss på telefon 62 51 73 43.

Inntektsforsikring AXA

Skadebehandling for inntektsforsikring behandles av vår samarbeidspartner AXA. Forsikringen gir ingen dekning de første 30 dagene. Vi ber derfor om at du venter med å registrere ditt krav og laste opp dine dokumenter til etter at du har mottatt dagpenger fra NAV i over 60 dager. AXA kan kontaktes på telefon: 800 37 500 eller e-post clp.no.kundeservice@partners.axa.