Hopp til innholdet
Dame og mann prater sammen på møterom. foto
Ikke alle vet at innboforsikringen inkluderer rettshjelp. Men noen ganger er det godt å gå hjelp av en juridisk ekspert.
Tips- og råd

Visste du at innboforsikringen dekker rettshjelp?

En sjelden gang i livet kan du havne i en situasjon der du trenger hjelp av en advokat. Det kan fort bli en dyr affære. 

Se for deg at du har brukt en håndverker til å pusse opp badet ditt og oppdager at flisene er skeive, rørene lekker og standarden overhodet ikke lever opp til den dere ble enige om. Håndverkeren derimot glimrer med sitt fravær, nekter å ta ansvar, sender deg en faktura og krever at den blir betalt.  

Irriterende ikke sant?

Rettshjelp – din redning i konflikter

Før eller senere vil det faktisk ganske mange av oss havne i en eller annen konflikt. Og i slike konflikter, hvor uenigheten hersker og sterke følelser er i sving, kan fakta, detaljer og oppfatninger ofte bli til en uklar virkelighet og sluke deg helt.

Hvis konflikten i tillegg går så langt at du må søke juridisk hjelp, og i verste fall må en tur innom rettsapparatet, kan det fort bli dyrt.

Da er det kjekt å vite at du i mange tilfeller får dekket utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner i de fleste forsikringene våre.

Denne typen rettshjelp er for å sikre at folk med en helt vanlig økonomi skal få muligheten til å stå i en rettsak.

– Rettshjelp er kort fortalt en forsikring som dekker utgifter til advokat dersom du blir part i en tvist. En uenighet med håndverker der du for eksempel opplever at han sender faktura og ber om oppgjør før du mener at arbeidet han har utført er av den standarden dere ble enige om, kan være en slik problemstilling, forklarer Kjetil Røhne-Hagen i Eika Forsikring.

Rettshjelp - en naturlig del av våre forsikringer

Det er mange som ikke vet at rettshjelp er inkludert i de fleste av forsikringene våre. Den er nemlig en del av forsikringen for både:

 • Hus
 • Hytte
 • Innbo
 • Reise
 • Båt, og
 • Kjøretøy

Det er for eksempel boligforsikringen din som gjelder om det oppstår en tvist i forbindelse med at du er involvert som eier av eiendommen. Oppstår det en konflikt på en reise, må du ta reiseforsikringen til hjelp.

Men det er innboforsikringen som gjelder om du havner i en tvist som privatperson og det er også den som er mest omfattende.

Har du ikke en innboforsikring og vil være føre var? Da kan du kjøpe den av oss her.

Vi har i tillegg laget noen råd til deg hvis ting virkelig går skeis.

En tvist kan være svært krevende både på et økonomisk og personlig plan, så tenk deg godt om.

Dette bør du tenke på hvis du er i en rettslig konflikt

Sjekk hva slags type rettshjelp forsikringen din dekker

Ikke alle saker dekkes av rettshjelp. Så det første steget bør å være å gå gjennom forsikringsbeviset ditt og vilkårene som står der.

De vanligste sakene som dekkes av forsikringen er:

 • Tvist ved kjøp og salg
 • Tvist om erstatningskrav
 • Tvist om reklamasjoner

De vanligste sakene som ikke dekkes av forsikringen er:

 • Arbeidsrettslige tvister
 • Tvister om skatte- og avgiftsspørsmål
 • Tvister som handler om gjeldsforhandlinger og konkurs
 • Saker om forvaltningsvedtak
 • Tvister i forbindelse med separasjon, skilsmisse, arv eller lignende.

Les vilkårene nøye for å være på den sikre siden.

Kontakt en advokat – og så oss

Hvis det oppstår en konflikt som går så langt at du får behov for juridisk hjelp, kontakter du en advokat som har kompetanse på det konflikten din handler om.

Tenker du at konflikten kvalifiserer for å få dekket advokatkostnadene, kontakter du oss så fort som mulig og senest innen ett år etter at du engasjerte advokaten. Dette må skje skriftlig.

Vit hvor mye du kan forvente å få i støtte

Innboforsikringen vår dekker utgifter opp til 100 000 kroner. Er det tre eller flere parter på samme side i en tvist, er forsikringssummen utvidet til 250 000 kroner.

Men du er nødt til å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og dokumentere alle utgifter.

Ikke glem egenandelen

Hvis du benytter deg av rettshjelp, må du betale en egenandel på 4 000 kroner. I tillegg til denne egenandelen må du betale 20 prosent av det overskytende.

Tenk deg godt om

Å være involvert i en rettsak kan være krevende både på et økonomisk og personlig plan. Vurder saken med advokaten din. Hvor sterk er den? Det er ingen vits å forfølge en sak hvor sjansene for å vinne er små. Skulle du tape saken, kan du bli nødt til å betale motpartens omkostninger i tillegg til dine egne.

Noen ganger kan det også være mer økonomisk og tidsbesparende å inngå et forlik.

Så tenk deg godt om.

Forsikringen må være på plass før du trenger den

Du vil ikke få dekket de juridiske kostnadene for en tvist hvis grunnlaget for tvisten allerede eksisterte da du kjøpte forsikringen.

Sagt på en annen måte: hvis du var klar over en potensiell tvist eller uenighet før du kjøpte forsikringen, vil du ikke få dekket utgiftene til rettshjelp.

Sørg derfor at du kjøper forsikringen før du faktisk trenger den.

Spørsmål og svar

Rettshjelp er en forsikring som blant annet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner dersom du blir part i en tvist. 

En tvist er en uenighet eller konflikt mellom to eller flere parter som har forskjellige meninger om en bestemt sak eller situasjon. 

Tvisten kan løses gjennom forhandlinger, mekling eller for eksempel rettslige skritt.

Fristen for å melde et krav om rettshjelp er ett år fra dagen du kontakter en advokat
Ja. Som regel må du det. Du legger ut og vi refunderer utgiftene etterpå. Pass på at du dokumenterer alle utgiftene dine godt.

Les mer