Hopp til innholdet
Kvinne titter ut av kjøkkenvinduet
Her får du en guide til hvordan skadeoppgjøret for innboet ditt fungerer. 
Meld skade

Dette er bakgrunnen for skadeoppgjøret på innboet ditt

Når uhellet er ute og huset ditt har fått seg en trøkk, er det greit å vite hvordan pengene blir regnet ut og når du kan forvente å få dem.

Summen du får tilbake henger sammen med skadeomfanget, og du må vente til alle undersøkelsene er ferdige før du ser pengene.

Dette påvirker erstatningssummen

Det er i grunn tre ting som spiller inn på erstatningssummen:

 • Det du oppgir om skaden.
 • Det takstpersonen eller annen fagperson beregner.
 • Fakturadokumentasjon.

Erstatningssummen regnes ut etter hvor mye det koster å reparere skadene eller få huset i samme stand som det var før skaden skjedde.

Hva er forskjellen på bygning, innbo og løsøre?

Innbo og løsøre er de tingene du tar med deg når du flytter, som klær og møbler.

Bygning er selve huset, altså veggene, gulvet og taket, og alt som er skrudd fast i bygningen.

Hvilke fradrag kan du forvente?

Det er noen forskjellige regler her. For bygningen din kan du for eksempel få fradrag hvis vannbeholderen eller varmepumpa er gammel. For innbo og løsøre kommer det an på hvor gamle tingene er. Vi bruker disse fradragene:

Fradrag for bygning

 • For skade på tanker, kummer, utvendige ledninger og bunnledninger trekkes 5 prosent for hvert år utstyret er eldre enn 20 år.
 • For skade på varmtvannsbeholder, fyrkjele o.l. trekkes 5 prosent for hvert år utstyret er eldre enn 10 år.
 • For skade på varmepumpe luft-luft eller luft-vann trekkes 10 prosent for hvert år varmepumpen er eldre enn 5 år.
 • For skade på varmepumpe jord-luft-vann trekkes 5 prosent for hvert år varmepumpen er eldre enn 5 år.
 • For skade på boblebad o.l. trekkes 10 prosent for hvert år gjenstanden er eldre enn 1 år.

Fradrag for innbo og løsøre

 • For skade på hvite- og brunevarer trekkes 10 prosent for hvert år etter 7 år.
 • For skade på sykkel/tilhenger trekkes 10 prosent for hvert år etter 2 år.
 • Skade på brukte ting, som enten er skaffet ved arv, gave eller kjøp erstattes med summen det koster å skaffe tilsvarende brukt gjenstand.
 • Skade på datamaskiner, nettbrett og mobiltelefon erstattes med markedspris for tilsvarende brukt utstyr.

Hvis du eier verdifulle samlinger, kunst, aktiviteter eller smykker, trenger du heldigvis ikke uroe deg for at det skal bli trukket fradrag. Denne type gjenstander erstattes i sin fulle verdi.

Hvor mye er det i egenandel?

Du må betale egenandel hvis fradraget ikke er høyere enn den avtalte egenandelen. Den er som regel 4 000 kroner, men det kan variere litt avhengig av type skade.

 • Naturskade – for tiden 8 000 kroner, fastsatt av departementet.
 • Vannskader – 15 000 kroner, hvis bygningen har vært rammet av lekkasjer, vannskader e.l. de siste 36 månedene.
 • Tyveri av sykkel og barnevogn – 3 000 kroner. Hvis sykkelen er registrert i Falck Sykkelregister, halveres egenandelen.
 • Bruddskade på bygningsglass, platetopp eller sanitærporselen i bolig – 1 500 kroner.
 • Leier du ut hele boligen og det ikke er opplysninger om dette i forsikringsbeviset, økes egenandelen med kr 10 000.

Når reduseres egenandelen?

Hvis huset brenner, blir vannskadd eller det skjer innbrudd mens godkjent alarm er i drift, reduseres egenandelen med 4 000 kroner. Det samme gjelder hvis det skjer en skade som rammer overspenningsvern eller brann-, innbrudd- eller vann-alarmer.

Hvorfor får du ikke tilbake moms?

Momsen er en utgift staten skal ha. Derfor kan ikke vi utbetale denne før den er dokumentert betalt.

Hva hvis du er uenig i erstatningen?

Hvis du synes noe er feil, fortell oss hva det er, og legg ved informasjon som støtter opp om saken din. Vi er her for å hjelpe deg, så ikke nøl med å ta kontakt med skadebehandleren din hvis du lurer på noe.

Visste du at?

Det er lurt å ta bilder og video av skader slik at du kan bruke det i skadeoppgjøret.

Spørsmål og svar

Husforsikringen dekker naturskader som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 
Husforsikringen dekker fysiske skader på bygning og bygningsdeler, samt lukt, forårsaket av rotter eller mus. Du kan også kjøpe Hus Pluss som dekker bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter kan kjøpes i tillegg. 
Ja, det må du. Hvis du leier ut boligen din eller deler av den, må du melde fra til oss om at du har utleie. Da vil du få en utleieforsikring som tilleggsdekning, som gir deg en ekstra trygghet.