Oljeprisen har stor økonomisk betydning for verdensøkonomien og et slikt brudd førte til et massivt fall i oljeprisen og på børsene over hele verden. I tillegg har vi over flere uker kjent på og observert følgene og konsekvensene av Korona virusutbruddet. Dette har først og fremst gitt samfunnsmessige utfordringer, men de økonomiske negative effektene følger hakk i hæl.  

Kort forklart kan man si at verdensøkonomien halter, og vi kan alle se effektene dette har, f.eks på reiselivs- og turistbransjen. Avbestillinger av flyreiser og hotellopphold øker. Hva tenker du selv om din egen planlagte ferie? Forbruket går ned, noe som påvirker den økonomiske veksten i samfunnet generelt. 

Våre forvaltere har lang erfaring med å evaluere og forstå hva som skjer i slike situasjoner som med pandemi (sars, svineinfluensa) og kampen mellom aktørene i oljemarkedet. Usikkerheten hos oss, som hos alle andre aktører, er å forutsi den kortsiktige og den langsiktige effekten av disse hendelsene.  

Dette bildet viser hvordan en nedgang på børsen bare er en del av jevnlige svingninger, mens verdiene totalt sett stiger.

Fondene våre er i all hovedsak investert i robuste selskaper som vi mener vil klare seg relativt bedre enn markedet. Vi mener at våre fond er godt rustet til å takle urolige børser i en tid som denne. Korona viruset kommer til å gå over og den økonomiske veksten vil etter hvert bli normal igjen. Da vil fondene våre sannsynligvis stige mye. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men svingninger i markedet må man leve med. 

Vi forstår at mange opplever en usikkerhet og sikkert har lyst til å selge alle sine fond. Det er helt naturlig, men antakelig ikke det smarteste å gjøre. Historien tilsier at det beste du kan gjøre er å holde deg til de langsiktige spareplanene du har satt deg. Fondssparing gir på sikt høyere avkastning enn de fleste andre spareformer, og svingninger er noe du som fondssparer må regne med for å oppnå langsiktig avkastning.

 


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.