Forslag til innskytervalgte medlemmer til Generalforsamlingen må være valgkomiteen i hende innen 07.03.2022.

Forslag kan sendes til valgkomiteens leder Per Arne Kaarstad, mail per.arne.kaarstad@sodvin.no eller leveres i bankens lokaler på Kyrksæterøra.

Liste over innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen ligger vedlagt, samt valgkomiteens innstilling.

Vedlegg: Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen

Bestemmelser om stemmerett:

Bare myndige innskytere som på valgdagen har, og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2500,- har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. Også innskytere som er juridiske personer har stemmerett. Slik stemmerett utøves av signaturberettiget i selskapet eller annen person som lovlig er tildelt fullmakt til å representere selskapet. I slike tilfeller skal firmaattest og fullmakt fremlegges skriftlig før valget finner sted.