Styret i Trøndelag Sparebank :

Arnar Utseth Styreleder 
Lars Bjørnar Lyngmo Nestleder
Hilde Nordløkken Styremedlem
Wenche Kristiansen Styremedlem
Fartein Kjørsvik Styremedlem
Randi Viken Styremedlem
Bente Kristin Børseth Aaknes Styremedlem, Ansattes representant
Henry Sødahl Styremedlem, Ansattes representant
 

Representantskapet i Trøndelag Sparebank:

Wenche Sundet Leder - innskyter
Oddlaug B. Brekken
Nestleder - innskyter
Jan Hammerdal
Medlem - innskyter
Svein Viggo Johansen
Medlem - innskyter
Marit Haugsnes Kollmannskog   
Medlem - innskyter
Erling Iversen Medlem - innskyter
Espen Murvold
Medlem - innskyter

Erik Snekvik
Medlem - egenkapitalbeviseier
Hege Oddan Kalland
Medlem - egenkapitalbeviseier
Per Arne Kaarstad
Medlem - egenkapitalbeviseier
Kristin Furunes Strømskag          
Medlem - egenkapitalbeviseier
Nils Asle Dolmseth
Medlem - egenkapitalbeviseier
Tone Foss
Medlem - egenkapitalbeviseier
Vidar Daltveit
Medlem - egenkapitalbeviseier
Torunn Butli Rømma
Medlem - egenkapitalbeviseier

Geir Hansen
Medlem - ansatte
Sandra O. Svanem                       
Medlem - ansatte
Ingvill Hoås Butli
Medlem - ansatte
Kari Vaagan
Medlem - ansatte
Sigve Storvoll
Medlem - ansatte