Informasjon utbytte for 2023:

For komplett årsregnskap for 2023, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2023, var på kr. 42.823.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond kr.   19.694.000,-
    Overført til gavefondet kr.     2.000.000,-
    Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr.    15.619.000,-
    Overført til utjevningsfond kr.      5.510.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
For 2023 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 4,80 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 4,10 i kontantutbytte og kr. 0,70 til utjevningsfond.
Kontantutbyttet utbetales 4. april 2024.

Informasjon utbytte for 2022:

For komplett årsregnskap for 2022, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2022, var på kr. 37.131.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond kr.   25.472.000,-
    Overført til gavefondet kr.     3.750.000,-
    Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr.     6.789.000,-
    Overført til utjevningsfond kr.     1.120.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
For 2022 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 9,17 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 8,26 i kontantutbytte og kr. 0,91 til utjevningsfond.
Kontantutbyttet utbetales 23. mars 2023.

 

Informasjon utbytte for 2021:

For komplett årsregnskap for 2021, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2021, var på kr. 38.149.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond kr.   28.756.000,-
    Overført til gavefondet          kr.     1.000.000,-
    Avsatt til utbytte (utjevningsfond)     kr.     7.396.000,-
    Overført til utjevningsfond  kr.        997.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
For 2021 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 9,76 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 9,00 i kontantutbytte og kr. 0,76 til utjevningsfond.
Kontantutbyttet utbetales 8. april 2022.

 

Informasjon utbytte for 2020:

For komplett årsregnskap for 2020, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2020, var på kr. 27.951.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond kr. 20.716.000,-
    Overført til gavefondet         kr.      750.000,-
    Avsatt til utbytte (utjevningsfond)         kr.   5.800.000,-
    Overført til utjevningsfond kr.      685.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
For 2020 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 7,41 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 7,00 i kontantutbytte og kr. 0,41 til utjevningsfond.
Kontantutbyttet utbetales 4. oktober 2021.


Informasjon utbytte for 2019:

For komplett årsregnskap for 2019, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2019, var på kr. 26.954.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond kr. 19.517.000,-
    Overført til gavefondet         kr.   1.750.000,-
    Avsatt til utbytte (utjevningsfond) kr.   4.974.000,-
    Overført til utjevningsfond         kr.      713.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
For 2019 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 7,03 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 6,15 i kontantutbytte og kr. 0,88 til utjevningsfond.
Kontantutbyttet utbetales 5. januar 2021.


Informasjon utbytte for 2018:

For komplett årsregnskap for 2018, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2018, var på kr. 22.334.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond    kr. 18.301.000,-
    Overført til gavefondet                   kr.      750.000,-
    Avsatt til kontantutbytte                kr.   2.640.000,-
    Overført til utjevningsfond            kr.      643.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
    For 2018 mottar egenkapitalbeviseierne totalt kr. 8,21 pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 6,60 i kontantutbytte og kr. 1,61 til utjevningsfond.
Kontantutbyttet utbetales 12. mars 2019.


Informasjon utbytte for 2017 :

For komplett årsregnskap for 2017, se under Om oss og Rapporter på hjemmesiden.

Resultat etter tap og skatt for 2017, var på kr. 21.168.000,- som ble foreslått og enstemmig godkjent disponert slik av Generalforsamlingen :
    Overført til sparebankens fond   kr. 18.181.000,-
    Overført til gavefondet               kr.      750.000,-
    Avsatt til kontantutbytte             kr.   1.600.000,-
    Overført til utjevningsfond         kr.      637.000,-

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
    Emisjonen av egenkapitalbevisene ble notert tidlig i mai. Det betyr at det utbetales utbytte for 2017, for 2/3 år.
    For 2017 mottar da egenkapitalbeviseierne totalt kr. 5,59 (altså for 2/3 år) pr. EK-bevis, som fordeler seg slik: kr. 4,00 i kontantutbytte og kr. 1,59 til utjevningsfond.
    (Hadde dette vært for hele året 2017, ville egenkapitalbeviseierne mottatt totalt kr. 8,15, som ville fordelt seg slik: kr. 5,83 i kontantutbytte og kr. 2,32 til utjevningsfond).

Kontantutbyttet utbetales 12. mars 2018.

 

Melding om utbetaling, finner du i din Postkasse i VPS Investortjenester, (i NettBanken, under Min oversikt finner du VPS Investortjenester).
Beløpet godskrives den bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen som egenkapitalbevisene er registrert på.
Nevner for ordens skyld at utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler.
Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens framtidige resultat.