Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 19. september 2023

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 26. april 2023

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 28. februar 2022

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 30. november 2020

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 24.februar 2020

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 26.november 2018

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 30.oktober2017

Protokoll egenkapitalbeviseiermøte 19.juni 2017