Egenkapitalbevis

Informasjon om egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank.

Hvorfor skal du kjøpe egenkapitalbevis ?

Egenkapitalbevis kan være en interessant spareform for mange, og bør i utgangspunktet være langsiktig.
Hvorfor skal DU kjøpe egenkapitalbevis i Hemne Sparebank ?

UTBYTTEBERETTIGET  -  har historisk sett gitt ca 4-7% årlig utbytte for sammenlignbare unorterte egenkapitalbevis i lokale sparebanker.

VERDIUTVIKLING  -  hvis banken gjør det bra vil sannsynligvis verdien av egenkapitalbevisene stige.

OMSETTELIG  -  egenkapitalbevis kan kjøpes og selges.

EIERSKAP  -  egenkapitalbeviseierne vil utgjøre en egen gruppe i bankens høyeste organ; generalforsamlingen, og ved eierskap kan du påvirke.

TILHØRIGHET  -  du viser interesse for og styrker lokalbankens betydning i lokalsamfunnet.