INFORMASJONSPLAKAT

Fullstendig prospekt, tegningsblankett og tegningsinformasjon vil være tilgjengelig på Hemne Sparebank sine bankkontorer, samt på bankens hjemmeside www.hemnesparebank.no, og på www.norne.no, fra mandag 20. mars.

Du kan tegne egenkapitalbevis i Hemne Sparebank vha. tegningsblankett på papir i banken,
eller via bankens hjemmeside www.hemnesparebank.no og link videre til www.norne.no hvor den elektroniske tegningen foregår.
Her vil du gå gjennom flere steg ved tegningen :
    Egenkapitalbevisene vil bli VPS-registrert, du må derfor ha en VPS-konto før tegning.
    Er du ikke kunde i Hemne Sparebank eller Norne fra før må du gjennom legitimasjonskontroll.
    Videre må man gjennom en hensiktsmessighetstest.
    Selve tegningsblanketten må fylles ut med personopplysninger og tegningsopplysninger.

KLIKK HER  for mer informasjon som fullstendig prospekt, tegning og tegningsblankett.