Vi setter ned renten for våre boliglånskunder med inntil 0,85%.

I løpet av kort tid opplever vi å stå foran utfordringer vi tidligere ikke har opplevd. Hemne Sparebank håper og tror dette ikke blir langvarig og vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe våre kunder i en svært vanskelig situasjon.

Både personkunder og bedriftskunder som har kommet i vanskeligheter i forbindelse med koronautbruddet, kan søke oss om avdragsutsettelser, kortsiktige kreditter og annen bistand.

Vi ber om at du tar kontakt med din rådgiver for å få bistand/råd, vi er veldig opptatt av å kunne hjelpe våre kunder i en svært vanskelig tid.

Pga situasjonen vi er i, velger vi å se bort fra ordinær praksis med 6-8 ukers varsling. Lånene nedjusteres med virkning fra 07.04, og innskuddene endres med virkning fra 27.05.

Orientering om rentenedgangen med ny rentesats og nytt terminbeløp vil komme i nettbanken.

Vi vil strekke oss langt for at våre kunder skal gå en trygg økonomisk fremtid i møte.

 

Henry Sødahl
Ass. banksjef i Hemne Sparebank