Hemne Sparebank planlegger å gjennomføre en rettet emisjon ved utstedelse av nye egenkapitalbevis for inntil NOK 80 millioner. Banken inviterer eksisterende egenkapitalbeviseiere i Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank, samt lokale og enkelte nasjonale investorer til å delta i den rettede emisjonen.

Les børsmeldingen HER

Bestillingsperioden for den rettede emisjonen er planlagt å løpe fra 17. oktober 2022 kl. 09.00 til 28. oktober 2022 kl. 13.00. Banken forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge bestillingsperioden ved behov. Banken kan velge å avkorte enhver bestilling helt eller delvis etter eget skjønn, herunder legge vekt på tilstrekkelig spredning og størrelse på eierandelen ved allokering av emisjonen.

Du deltar i emisjonen ved å følge denne linken: Online bestilling