Vi tilbyr nå 5,2% rente på 1 års fastrenteinnskudd på beløp over 1 mill.

Ta kontakt med oss for nærmere info.