Hemne Sparebank deler ut midler til frivillige lag og foreninger to ganger pr. år, henholdsvis i mai og november.
For søknadsfristen 15.mai 2016, fikk vi inn gledelig mange søknader. 70 frivillige lag og foreninger søkte om midler til arrangement, prosjekter, investeringer og drift. Vi kan desverre ikke gi midler til alle søkere, men har gjort et utvalg, og håper midlene til de tildelte lagene/foreningene kommer godt med.
Årets andre gaveutdeling fra bankens gavefond finner sted i november, med søknadsfrist 15. november 2016.

Denne gang valgte vi å prioritere lag/foreninger med "godt voksne". Disse bidrar aktivt i lokalsamfunnet, både for unge og eldre, ved å ta vare på og formidle historie, tradisjon, kultur og trivsel, for seg selv og for kommende generasjoner. I tillegg har vi prioritert noen andre enkeltsøknader.

Se pressemelding for tildelingen!