Børsen ble 23. november varslet om at prosessen er i gang. Egenkapitalbevis har mange likhetstrekk med aksjer, men er sterkere regulert av myndighetene gjennom andel eierprosent og påvirkning i styrende organer. Med dette åpnes det for første gang på 152 år mulighet for å bli eier i Hemne Sparebank.

 

Sterk vekst over lengre tid krever styrket egenkapital. Egenkapitalbevis vil gi banken muligheter for ytterligere vekst, og gjøre det mulig for lokale interessenter å delta på eiersiden. Sterk vekst er et signal på at kundene våre ønsker en konkurransedyktig lokalbank. Utstedelse av egenkapitalbevis vil styrke bankens posisjon, soliditet og omdømme i lokalmarkedet.

 

Det er viktig å påpeke at utstedelse av egenkapitalbevis vil bli gjennomført først etter at styret, generalforsamlingen og Finanstilsynet har gitt sin godkjenning. I forbindelse med tilbudet vil det bli utarbeidet et prospekt. Kjøp av egenkapitalbevis fra privatpersoner eller firmaer vil tidligst kunne skje i mars/april 2017 etter at alle godkjenninger er på plass.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Tor Espnes

Adm. Banksjef

Hemne Sparebank

Mob. 99290007