Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Trøndelag Sparebank.

Onsdag 26. april 2023 kl. 17.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i "nye" Trøndelag Sparebank. Møtet avholdes i bankenes lokaler på Kyrksæterøra og i Åfjord.

Innkalling blir sendt ut til eksisterende eiere av EK-bevis i Trøndelag Sparebank.

Påmeldingsfrist: mandag 24. april kl. 15.00.

Ta kontakt hvis du ikke mottar innkalling.