Innskytere i Hemne Sparebank kan forslå medlemmer til Representantskapet. Bare myndige innskytere som på valgdagen har, og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2500,- har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. Også innskytere som er juridiske personer har stemmerett. Slik stemmerett utøves av signaturberettiget i selskapet eller annen person som lovlig er tildelt fullmakt til å representere selskapet. I slike tilfeller skal firmaattest og fullmakt fremlegges skriftlig før valget finner sted.

 

Forslag til innskytervalgte medlemmer til Representantskapet til Trøndelag Sparebank kan sendes til valgkomiteens leder Per Arne Kaarstad innen 14.03.2023 -  E-post:  pak@sodvin.no

 

Bankens valgkomite har fremmet følgende forslag:

               

  • Oddlaug B Brekken       nestleder representantskapet                  2023 – 2027
  • Jan Hammerdal              medlem representantskapet                   2023 – 2027
  • Svein Viggo Johansen    medlem representantskapet                   2023 – 2027

 

  • Anne S Steinveg              varamedlem representantskapet            2023 – 2027
  • Egon Ringseth                  varamedlem representantskapet            2023 – 2027

 

 

Med hilsen

Valgkomiteens leder

Per Arne Kaarstad